Oppdrettsanlegg en økologisk katastrofe?

_DSC6836.jpg

Artikkel og bilder her hentet fra aftenbladet.no      

Arvid Alvsåker graver ned rømt oppdrettslaks som han har tatt på stang i Steinsdalselva i Norheimsund. - Vi opplever en økologisk katastrofe for villfiskstammene og sjøørretten i Hardangerfjorden, sier han.Foto: Leif Gullstein  

 

Kjemper for villfisken, begraver oppdrettslaksen

Hardangerfjorden skal være det reneste og vakreste på hele kloden. Den er en økologisk krigssone der naturlige fiskestammer utryddes.

HAVBRUK 24.12.2014 11:02  Av Einar Aarre
 

Arvid Alvsåker begynte å fiske i Steinsdalselva i Norheimsund som guttunge.

Han ruslet av gårde med en kjepp i neven og makk på kroken. Noen steinkast hjemmefra dro han opp sjøørret på flere kilo.

209 oppdrettslaks på stang

I dag henger et stort utvalg av fiskestenger i garasjen. Fangsten er også en annen. Frysen er full av oppdrettsfisk. Han forsøker å renske elven for inntrengere.

- I år fikk vi 209 oppdrettslaks på stang. Det er ikke mange når vi vet hvor mange hundretusener som svømmer der ute. Men det er noen, sier Alvsåker til Bergens Tidende.

Hardangerfjorden blir karakterisert som en økologisk krigssone, der oppdrettslaksen fortrenger villaksen. Foto: Eirik Brekke

Over 20 år med fiskeoppdrett har satt sitt kraftige preg på Hardangerfjorden. Ingen andre steder i verden står lakseoppdretterne så tett. Villfisken og de naturlige bestandene brytes ned. Lakselus og rømt oppdrettslaks får skylden.

Slik er kampbildet for den økologiske krigssonen Hardangerfjorden:

  • Absolutt fiskeforbud på ti naturlige laksebestander. Bare ett eneste vassdrag ? den vesle Uskedalselva ? er åpen for fiske. Bestandene trues av utrydding. Elvene er ute av stand til å reprodusere seg selv, ifølge gytetellinger av Uni Research.
  • Sjøørreten er så alvorlig rammet av lakselus at det er fiskeforbud i 14 vassdrag. Lusen er en parasitt som spiser opp ørreten. Hvis ikke luseplagene stoppes, vil det ikke være fiskbar sjøørretbestand igjen om ti år, mener Norsk Institutt for naturforskning (NINA).
  • Et ukjent antall rømt laks svømmer rundt i fjordsystemet, og mer enn det oppdretterne rapporterer. Tellingene for perioden 2004- 2013 viser at så mye som én av fem fisk er oppdrettsfisk. Uni Research mener også dette tallet er for lavt.
  • En genbank skal være redningsbøyen for å hindre villfiskstammenes totale kollaps. Nå viser det seg at det er vanskelig å finne nok stamfisk med gener som kan fryses ned. Villfisk fordrives, genene blandes med oppdrettsfisk. Det historiske genmateriale dør før redningsbåten er sjøsatt.
  • Hordaland er eneste fylke i landet med totalforbud mot sjølaksefiske. Nøter og garn i sjøen fanger fisk fra alle bestander. Det har ikke fiskebestandene i Hordaland råd til. 

Krisefiske etter oppdrettslaks

Hardangerfjorden er 179 kilometer lang. Det er den tredje lengste fjorden i verden, men verdens testtest befolkede oppdrettsfjord. Her finnes 100 konsesjoner for laks og regnbueørret, og det produseres opp mot 70.000 tonn fisk i året.

- Det hele er ganske absurd. Vi forsøker å vise frem Hardanger som det reneste og vakreste som finnes på kloden. Så har vi selv ødelagt fjorden ?  hele den naturlige, økologiske balansen er forrykket. Naturen har brutt sammen. Og det har skjedd på rekordtid. Vi brukte 20- 30 år på å legge i ruiner noe av det mest verdifulle vi har å tilby, sier Alvsåker.

Innerst inne tenker han at kampen er tapt. Han føler han sliter ut venner og kollegene i grunneierlaget for Steinsdalen og Norheimsund. Hver høst er det ut for å fiske oppdrettslaks. Det er en erkjennelse av at alt har gått galt.

I høst har Arvid Alvsåker og fiskelaget hans fått opp 209 oppdrettslaks fra Steinsdalselva. Villfisken er fordrevet. Nå graver han ned fisken som ødelegger vassdraget hans. Foto: Leif Gullstein

- Fremdeles er folk med og gjør en stor jobb. Men det er vanskelig å mobilisere. Dette er ikke fiske. Det er en redningsaksjon. Og det er under vann tragedien utspiller seg. Det er en katastrofe turistene ikke ser, sier han.

Det store bildet er at hele klodens økologiske system er under press:

En FN-rapport forteller at 30 prosent av fiskeriene ikke drives bærekraftig, og overbeskattes. 40.000 maritime arter er utryddet.

Antall viltlevende dyr på kloden er redusert med mer en 50 prosent siden 1970. Den norske artsdatabanken har en liste på 2398 utryddingstruede arter på land og i sjøen.

Bestandene villaks og sjøørret er dramatisk redusert, men sett under ett ikke utryddingstruet. Det er de ulike fiskestammene i Hardanger.

Fryser ned laksegener

Fra nyttår skal gener fra de utsatte bestandene lagres i en genbank. Gener fryses ned til evig tid, i håp om at de en dag kan settes tilbake i vassdragene. Problemet er at stammene allerede er nedkjørte, at de er få og har dårlig genmateriale. Oppdrettslaksen har forlengst blandet seg med villaksen.

For ikke alle redningsaksjoner har vært vellykket: I Modalvassdraget i Nordhordland tok sur nedbør livet av laksen på 1970-tallet. Myndighetene rakk ikke å ta ut gener før det var for sent. I Storelva i Arna er stamlaksen trolig allerede tapt.

I snart 20 år har Sven Helge Pedersen i Hardangerfjord Villfisklag jobbet for artsmangfoldet i Hardangerfjorden. Han mener etablering av genbanken er en innrømmelse av den totale fallitt. Når naturen er vanskjøttet, forsøker man å skrape sammen det som måtte finnes av rester til en genbank.

- Det er som et ørlite plaster på et stort verkende sår. Man forsøker ikke lege såret. Fremdeles må vi leve med fisketomme vassdrag, sier Pedersen.

I Hardanger finnes mange mindre elver, få store som Orkla og Gaula i Trøndelag. De økonomiske konsekvensene ved stengningen blir mindre. Derfor er ikke protestene blitt så høylytte, mener Pedersen.

Hvem eier fisken i fjorden?

Hvem eier Hardangerfjorden? Hvem eier fisken? Og hvem har ansvar når naturen og fiskestammer går til grunne?

Magnus Lagabøters landslov for Norge ble vedtatt på 1200-tallet. Der heter det at «Fisk skal fritt vandre fra fjøre til fjell». De som høster fra naturen, skal ta vare på naturen.

I FN-kommisjonen for miljø- og utvikling forplikter Norge seg til å bevare og bruke naturressurser til beste for fremtidige generasjoner.

Grunnlovens paragraf 110 c har vært grunnfjellet i naturforvaltningen. Det heter at «enhver har rett til et miljø som sikrer sunnhet, og til en natur hvis produksjonsevne og mangfold bevares».

Hardanger er det norskeste av det norske: fjorden, fossefall, fruktblomstring og hvitkledde Folgefonna. Og det er en økologisk slagmark. Hvem skal stilles for miljødomstolen?

En psykisk påkjenning

Alvsåker får av og til følelsen av at han oppfattes som en bygdetulling. Det er blitt et livsprosjekt å kjempe for villfisken, mot laksefabrikkene ute i fjorden.

Steinsdalselva starter oppe på Kvamskogen. Vannmassene styrter ned Tokagjelet. Steindalsfossen slutter seg til som en brusende sideelv, før elveløpet svinger gjennom den vakre dalen og ut i Movatnet. Herfra går elven under broen på fylkesvei 7 i Norheimsund. Nivåforskjellen er så liten at ved flo strømmer sjøen inn i Movatnet, og ved fjære sjø trekker den seg ut.

Det var en god lakseelv, og en av landets beste for sjøørret. En av de største sjøørretene som er tatt i hele Skandinavia er tatt nettopp her. Det skjedde på 1970-tallet og fisken skal ha vært 14,3 kilo. Noen trodde det var en laks.

Men det er lenge siden. Med oppdrettsnæringen forsvant villfisken.

Enkelte dager kan Alvsåker stå på broen i Norheimsund og telle hundrevis av oppdrettslaks.

Det er psykisk påkjenning. Han gir bort fangsten til de som spør. Resten graver han ned.

- Jeg hører ikke til de som sier at laks ikke er sunn mat. Den er antagelig mye sunnere enn mye annet. For meg er det en symbolsk handling.

En gang i året flykter han fra elendigheten. Han drar til Finnmark for å fiske villaks.

- I år var jeg i Vestre Jacobselv. Det var fantastisk å få fisk fri for lakselus og der finnene ikke er ødelagt.

Fiskeforvalter Gry Walle hos Fylkesmannen i Hordaland priser innsatsen Alvsåker gjør. Han er David mot Goliat.

- Det har vært tiår med mye frustrasjon. I mange vassdrag har det ikke har vært noe liv på de siste 10- 20 årene. Kinso i Ullensvang, Rosedalselvane og Steinsdalselva er alle nesten døde. Og den dagen ingen lenger bryr, er alt over. Et levende vassdrag er kultur. Det er historie, folkehelse og et godt miljø. Folk som Alvsåker er viktig fordi de sier fra.

To store problemer

De fleste mener villfisken i Hardanger har to hovedproblemer:

Rømt oppdrettsfisk: I fjorden finnes alltid mye rømt fisk, uavhengig av hvor mye laks som rapporteres rømt. Den blander seg med villfisken, går opp i elvene, ødelegger gyteplasser og blander gener med villfisken. Forvaltningen mener oppdrettsfisken kan utslette laksestammene og gjøre alle like.

Lakselus: Både villaks og sjøørret har lakselus. Det er en naturlig tilstand. Med oppdrettsnæringen kom et enormt stort antall fisk og tilsvarende enormt antall lakselus. For hver villfisk har vi i Norge omkring fire hundre oppdrettsfisk, som hele tiden produserer lakseluslarver som spres i fjordene.

En undersøkelse viser at en sjøørret på 40 gram opplever ubehag med fire lus. Det er funnet ørret på denne størrelsen med 75 lus. Lakselusen gnager seg gjennom fiskeskinnet og inn til det blodige kjøttet. Villfisken får sår, soppangrep og til slutt dør den.

Økt medisinering har ikke fått bukt med lakeslusen. Tvert imot. Mattilsynet er bekymret over at lusemengden øker, samtidig som fisk blir resistent mot lakselusmidler. Verktøykassen er brukt opp, mener de.

- Hvorfor har det gått så ille i Hardangerfjorden?

Svein-Helge Pedersen har i åtte år holdt Hardangerfjord-seminar, og drøftet problemstillingen. Hans svar er at markedet og politikken har feilet med å sikre et bærekraftig miljø.

- Det er en politisk villet utvikling, sterkt påvirket av utilbørlig og uansvarlig press fra kapitalkrefter i laksenæringen. Oppdrettsnæringens økonomiske vekstpotensial har vært overordnet. Vi er forespeilet teknologiske nyvinninger som skulle løse miljøproblemene. Det har ikke slått til, sier Pedersen.

En feilslutning

Oppdrettsnæringen er organisert i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. Are Kvistad er informasjonsdirektør. Han mener det er en feilslutning at næringen har hovedskyld for at villaks- og sjøørretbestander forsvinner:

- Det er tre grunner til at Norge har mistet 40 laksestammer: Parasitten Gyrodactylus salaris, kraftutbygging og sur nedbør. Ikke lakseoppdrett.

Kvistad peker på at den nordatlantiske laksen er i tilbakegang i mange land.

- Det bekrefter teorien om at den store utfordringen for villaksen er at næringsgrunnlaget i havet svikter. Lakselus utgjør ikke en eksistensiell trussel mot villaks, men kan påvirke hvor stor andel som vandrer tilbake til elvene. Næringen er opptatt av å feie for egen dør. Derfor har vi store prosjekter for å holde lusenivået lavt, og et omfattende arbeid for å redusere rømming. Også villfiskinteressene må feie for egen dør. Det er også en næring som vil ha mest mulig fisk i elvene. De må selv sørge for at beskatningen ikke er for høy.

- Men i dag fiskes det bare oppdrettslaks fra nesten alle vassdrag i Hardanger?

- Det forteller at villaksbestanden ikke er like sterk over alt, og det sier noe om arbeidet med å rydde opp etter rømninger. Det er oppdrettsnæringen som betaler.

- De fleste ser en sammenheng mellom utbredelse av lakselus og rømminger, og at Hardangerfjorden har verdens tetteste forekomst av oppdrettsanlegg?

- De mange anleggene gjør at Hardangerfjorden får ekstra oppmerksomhet, men å tro at oppdrettsnæringen er det største problemet, er feil.

- Er oppdrettsnæringens fotavtrykk blitt for stort?

- All matproduksjons setter fotavtrykk. Det handler om hva samfunnet aksepterer, og om vi skal drive matproduksjon. Klimautslipp fra havbruk er en brøkdel av utslippene fra landbruk. Vi produserer tre ganger så mye mat som landbruk på en brøkdel av arealet.

- Hva kan næringen lære av Hardangerfjorden?

- Vi tar selvkritikk for ikke å ha vært tidligere ute med tiltak mot lakselus. Men vi er blitt bedre. Jeg tror lakselusproblemet blir løst. Rømmingstallene var også for store, men er tatt kraftig ned, samtidig som produksjonsvolumet har økt. Også her er det gjort veldig mye godt arbeid, sier Kvistad.

Laks og sjøørret for miljødomstol

13. mai gjorde Stortinget den mest omfattende modernisering av Grunnloven siden 1814. Høyesterettsadvokat Pål Lorentzen mener skjerpede miljøkrav kan forandre Norge.

Med nytt språk og ny plassering fikk Grunnloven § 112 dette innhold: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen (?).

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Lorentzen tror dette kan bli Grunnlovens viktigste rettighetsbestemmelse. Som styremedlem i Norsk Klimastiftelse, har han tatt ut en imaginær stevning mot staten for å ha misligholdt forpliktelsene om reduksjon av klimagassutslipp. Tvert imot har produksjon av olje og gass økt, og bidratt til en fremtidig klimakatastrofe.

- Kan staten også tiltales for en ressursforvaltning der sjøørret og villaksstammer utryddes?

- Vi har et nytt rettsprinsipp. Det gjenstår å se hva det betyr i praksis. Fordi rettighetene knytter seg til hver og en av oss, kan det ikke utelukkes at paragrafen kan påberopes i lokale naturinngrep, enten det er fjelldeponi i Førdefjorden eller utryddingstruede bestander i Hardangerfjorden, sier Lorentzen.

- Vil Arvid Alvsåker krever staten inn for miljødomstol fordi laksen og sjøørreten hans er fordrevet?

- Jeg har tenkt tanken, men har ikke lyst å snakke om det nå, svarer Alvsåker.

Først publisert i Bergens Tidende

Min mening:

Skal vi bare sitte å se på at oppdretterne og politikerne bare får gjøre som de vil med norsk natur og flotte fjorder? Tydelig at i Hardanger som er en av Norges vakre perler er hardt rammet av all dritten som følger med oppdrett. Ser det samme skje i Rogaland også etter hvert, de fleste elvene her har også forbud mot fangst av sjøørret, det skyldes ene og alene lakselus som dreper fisken. Står selv og fisker etter laks i elvene om sommeren og får laks i forskjellige størrelser som har store blodige partier pga lakselus.

Nå er det på tide at politikerne tar et tak og jager dem på land eller gir dem bøter som svir når laks rømmer. De blå partiene kan jo vise at de mener alvor nå som den tidligere fiskeriministeren fra Arbeiderpartiet med interesser i oppdrettsanlegg ikke styrer der lenger. De må jo få med seg Venstre også som er så glad i miljøet, eller er det plutselig pengene som rår når det gjelder Norges interesser med eksport av laks til utlandet. Det er ofte penger framfor miljøkatastrofer dessverre.

Ser i Rogaland at det er lite fisk å få fjordene sommerstid i forhold til før, måkene er også borte fra holmer og skjær i Ryfylke er det også pga oppdrettsanleggene?

Må vi opplyse om disse økologiske miljøsyndene til resten av verden? Norge elsker jo å være best i klassen overfor EU og USA nå det gjelder regler og lover, få være med å bestemme hvor mye CO skal reduseres etc. Nå kan politikerne vise kan de kan og rydde opp for å bevare den flotte norske naturen før den ødelegges.

Støtter Arvid Alvsåkerfullt ut med å kreve staten inn for miljødomstol, ikke bare for å redde  laksen og sjøørreten hans men for å redde livet i fjordene våre. 

Når fisken forsvinner blir også mange turister borte som kommer for å fiske, som igjen leier hytter, hus, båter etc. Regner med at mange av disse turistene reiser videre i Norge før eller etter en uke med fisk, det minker på inntekter av det også.

Personlig har jeg ikke noe i mot oppdrettsanlegg, men det er  på tide de tar ansvar for sine handlinger og rydder opp. Oppdretterne har tjent milliarder på dette og bør ha råd til å ordne opp. Har de ikke råd kan de bare legge ned, da er det tatt  ut for mye utbytte til egen glede og kan få svi for det.

 #stortinget #oppdrett #høyre #frp #venstre #fisk #økologisk #natur #sysla #salmon #fiske #fritid #ferie #turisme #visitnorway #Ryfylke #hardanger #Rogaland #Hordaland #Aftenbladet #bt #havbruk

 

Cachetur til Lifjell

Dagens tur gikk til Lifjell i flott solskinn. Vi parkerte i krysset Riskaveien x Likaiveien, stedet heter Karmel.

Det viste seg at dagens første cache bare lå 6 m fra bilen og het Karmel, dette var en bonus siden vi ikke hadde lagt merke til den før vi parkerte og sjekket GPS og Iphone før vi la i vei.

Turen gikk videre inn Likaiveien og opp Limarka for å komme til Lifjell og antennemasta.

I dag var det klonk is på veien innover, men når stigningen startet gikk det over til hard snø så feste for skoene ble bedre. Både barn og voksne gikk stilt og rolig oppover på den snødekte bakken.

Det var en del "mugglere" som gikk opp og ned her, på den ene cachen ble det mye leting mellom stener pga snøen som lå her var det ikke lett å finne alle cachene. En annen cacher kom forbi og lette sammen med oss uten hell, denne ble funnet på vei ned igjen, " Gi aldri opp" er et godt ordtak.

Her kan dere se noen av oss i leteprosessen.

Vi kom oss til topps og fikk logget en spørsmålscache som gikk ut på å løse en Suduko slik at koordinatene kunne lastet inn på GPS og cachen lokaliserers og logges.

Her er vi på vei mot et par andre cacher på toppen som vi bare lot ligge pga snøen som hadde dekket flere av gjemmestedene.

Så her blir det en tur til når snøen forsvinner eller muligens vi venter til våren.

Totalt fikk vi plukket 8 stk cacher og lagt igjen et par Travelbugs på turen som var ca 7 km tur/retur.

Oppe på toppen av Lifjell er det en fantastisk utsikt. Kan anbefale alle å ta en tur opp hit enten du cacher eller ei. Det kan sykles, jogges, barnevognstur osv. , de fleste klarer å ta seg opp hit og brenne av noen kalorier så blir formen bedre.

#geocaching #trening #tur #friluft #fjell #fitness #snø #stavanger #sandnes #hommersåk #visitnorway #hiking #sol #rogaland

Ny bomring? Neida bare Reisetid.

Statens Vegvesen setter disse opp for at vi bilister skal kunne se hvor lang tid det tar fra A til B.

Se link: http://www.reisetider.no/reisetid/strekning.html?id=1058

Dette er bare stasjoner som sjekker kø og hastighet. På nettsiden til Statens Vegvesen kan du sjekke hvor lang tid du må regne med å bruke. Du kan ut fra dette enten vente eller velge å kjøre en annen vei.

Noen er jo så lure at de allerede tror det er den nye bomringen og averterer utstyret på Finn.no

Last også ned Stavanger Aftenblad sin app " Min trafikk" den viser også køene og hvordan trafikkbildet er. Flotte kamera å se trafikken på også der.

#aftenbladet #vegvesen #trafikk #bomring #stavanger #sola #sandnes #randaberg

Bompenger og buss

Bompengene vetas mest sannsynlig i morgen at de skal økes i rushtiden. Jada, vi har hørt det før: rammer småbarnsforeldre, uføre osv., men hvem setter bilen hjemme når satsene økes? Jeg tipper ytterst få, hvem bryr seg om at satsene økes når alternativet buss for veldig mange betyr 3-4 ganger så lang tid for å komme på jobb. For min egen del vil det med buss ta rett i overkant av 1 time med busskifte i byen, med bil bruker jeg 16 min, betaler med glede mer i bom for å sove en time lengre morgenen, ja så mye, skal gå 15 min til nærmeste busstopp også.

Bussene må gå oftere og raskere for å få mest mulig til å la bilen stå og velge buss. Vi på Tananger må få bussen rundt ringen igjen, legg ned halvparten av busstoppene for å slippe så mye stopp og ikke minst kun avstigning etter Hafrsfjordbrua for buss nr 9 så hadde den kommet en del raskere til byen. Da skulle jeg også valgt buss men med dagens "molbo"-tilbud, nei takk, kjører bil jeg.

#bom #bompenger #buss #bil #avgifter #rogaland #kommune #politikk

Kylling og antibiotika

Så er kyllingen full av antibiotika, FARE! Ikke spis kylling er siste nytt fra matfatet i følge media.

Det neste må jo være at oppdrettslaks er livsfarlig, oppdretterene har jo proppet laksen med medisin i alle år. Sikkert resistent og kan være farlig den også, men det kommer nok aldri frem i media, er jo noe av det Norge tjener mest på så det blir dysset ned. Glad jeg fisker laksen selv, den er medisinfri heldigvis, hvis ikke lakselusa fra oppdrettsanleggene smitter villaksen med dritten.

#kylling #laks #antibiotika #mat #middag #helse #fisk #oppdrett

Sogndalstrand

I dag tok vi en tur fra hytta og ned til Sogndalstrand for å se på sjøen, det var ufattelig rolig utpå i denne vinden. Tydelig feil vindretning. Så det ble en rundtur på stranda i stedet.

Her fikk Minnie hilse på svanene

Her fra utløpet av Sokna.

Her satt Minnie seg ned på Forvedenbenken, var lite folk i dag så får komme tilbake og være forveden en annen gang.

#citaslow #sogndalstrand #visitnorway #ferie #helg #fritid #fiske #regionstavanger #rogaland

Mat og revy

I dag var det igjen klar for årets happening. Ut å spise på Sjøhuset Skagen og revy i Stavangeren senere på kvelden.

Sjøhuset Skagen skuffer ikke, ilke god mat som alltid.

http://sjohusetskagen.no/no/velkommen/

Som tidligere år var vi 4 stk som velger forskjellige retter. Her er alt fra gode fiskeretter til møre deilige biffer, selv valgte jeg Ribbe siden julemenyen hadde startet for et par dager siden. Det ble selvfølgelig en liten aquavit til utenom en flaske Husets Rødvin.

Sjøhuset Skagen  er etter min mening en av Stavangers beste restauranter og er førstevalget når vi skal ut og spise.

Etter maten ble det tid til en liten dessert, Irish Coffe samt Cognac og kaffe.

 

Når mat og drikke var fortært og regningen betalt  gikk turen videre opp til Stavangeren for å oppleve "Endelig Dag igjen"

Dag hadde flere gode sketsjer så latteren runget godt i salen.

Etter revy ble det tid til et lite glass på restaurant i byparken før vi dro hjem.

#mat #sjøhusetskagen #skagen #Stavanger #Rogaland #Stavangeren #visitnorway #michelin

 

 


 

Taxfree, bare for de rike?

Ser i Stavanger Aftenblad at fra politisk hold er for å legge ned taxfreesalget.

Det er jo selvfølgelig ikke noe problem for de som bor på det sentrale Østland og reiser til Sverige og gjør helgeinnkjøpene sine, får taxfree og mye mer med seg enn for oss som bor på Vestlandet og får ha med 20 kg i kofferten, blir begrenset hva du får med deg i posene fra taxfree shopen når du kommer hjem fra det store utland. Fra Oslo til Strømstad tar det 1t og 43 min med bil.

Det er nok muligens de rike som reiser mest eller de som arbeider i oljefirmaene, men jaggu reiser arbeiderklassen også, de må få noen goder også.

Dere politikere må snart forstå at det bor folk andre steder enn det sentrale Østland, dokker må" bruga vedet".

 

#taxfree #reise #ferie #politikk #stortinget

Scotland, EdinburghVi valgte å reise til Aberdeen for så å ta toget til Edinburgh for å få se litt av Skottland uten om også. Vi var 4 par som reiste på helgetur, tok fly fra Stavanger på formiddagen og var i Aberdeen en liten time senere. Her tok vi bussen inn til togstasjonen og fikk oss noe å spise før vi gikk på en pub og satte oss.

Et par timer senere gikk vi på toget som var overfullt fordi toget før hadde kjørt på et dyr og derfor ikke hadde gått, vi fikk da ikke sitte alle sammen, det var faktisk noen som måtte stå i ca 2,5 t som togturen tok, så togturen ble ikke slik vi hadde tenkt dessverre pga dette. Skulle nok bestilt sitteplass hjemme før vi reiste, hadde sett på dette men vi valgte å bare kjøpe på stedet. Anbefaler å kjøpe på nett hvis dere reiser mange sammen.

Togturen gikk greit om vi måtte sitte med ryggen mot kjøreretning, fikk sett en del natur og mange golfbaner som lå mellom toglinjen og kysten.

Vi skulle bo på Brittania Hotel Edinburgh og gikk da av toget på Haymarket station. Ut fra kartet skulle hotellet være i kort avstand fra stasjonen, men det var nok 20 min å gå med små kofferter på slep. Neste gang tar vi taxi.

Som sagt så het hotellet vårt Brittania Hotel Edinbiurgh, rett utenfor rant Water of Leith stille og rolig forbi. Vi fikk rom mot veien selvfølgelig så helt stille var det ikke men greit nok.

Dette var hotellet vårt, var ganske slitt men under oppussing og skal bli ferdig i løpet av 2014. Det litt sutring pga at det ikke var så veldig fint, men helt OK hotell for en helg når du bare skal sove der allikevel. Rommene var store og god, badet var slitt , men rommet ellers var pusset opp. Sengene var ikke de beste, noen i reisefølge sa de hadde merker etter madrassfjærene.

Legger ved linken til hotellet: http://www.britanniahotels.com/hotels/britannia-edinburgh/

Vi ble anbefalt å spise på Haymarket Bar av hotelbetjeningen, denne puben lå rett utenfor Haymarket Station som vi hadde gått av på så dette stedet fant vi raskt tilbake til.

På vei til Haymarket gikk vi forbi St. Mary`s Chatedral som vi tok oss en tur innom siden den var så flott på utsiden

 

St. Mary`s CathedralFra inngangpartiet

Inni katedralen

Talerstolen

En stille bønnGlassmaleriene i katedralen

Ikke at noen i reisefølge springer så mye kirken at det gjør noe, men det er noen mektige flotte katedraler de har i Skottland og vel vært å besøke uansett trosretning. 

http://www.nicholsonspubs.co.uk/haymarketedinburgh/

Maten her var helt OK, men det var ganske mye støy siden det var en pub. Vi ble nå sittende og smake på noen gode lokale pils før vi spaserte tilbake til hotellet så vi skulle være klar for lørdagen.

Lørdagen startet med en bedre engelsk frokost på hotellet før vi startet på en spasertur inn mot sentrum, vi valgte å gå langs Water of Leith og fikk ta med oss et par geocacher i området, her hadde vi aldri spasert uten og dette var et virkelig flott området av Edinburgh å gå, stilt og rolig med en smal fin park som heter Dean Gardens som ligger langs elven nedover.

Dette monumentet sto over et pumpehus i Dean Gardens

Her renner elven

Fra parken kunne vi se opp til Holy Trinity Church

Holy Trinity Church
Etter å ha gått gjennom parken i stedet for de travle gaten med mye biler svingte vi opp i noen sidegater opp mot Circus Place, her fant vi en koselig lite fiskebutikk for de som de som driver med fluefiske.

Fiskebutikken heter Gamefish Ltd Edinburgh


Her er noen av fluene som ble kjøpt med hjem.

Det var mye kjekt for en laksefisker i denne butikken, det ble en flott ny flueboks også med hjem, synd jeg ikke hadde stor nok koffert så kunne det kommet mye snadder med hjem til neste års laksesesong.

 

Link til butikken http://www.gamefishltd.co.uk/

 

Dette var den eneste vi fant i Edinburgh, tar gjerne i mot tips hvis det er andre noen kjenner til.

 

Turen gikk videre til Princes street og handlesentrene der, her fikk de bedre halvdelene kose seg mens vi menn gikk på pub.

 

Litt senere gikk jeg og min kone på en liten runde for å se litt av byen før vi møtte de andre igjen på en pub litt senere.

Vi fikk da sett på Scott Monument

 

 

 

Her er bygningene opp mot Edinburgh Castle

  

Her fra parken nedenfor Edinburgh Castle

 

Her ligger Edinburgh Castle på topp av klippen

 

Så bar turen vår videre til for å møte resten av reisefølge som hadde slått seg ned på en lokal pub, her ble det tid til å nye lokalt øl og Mohito

  

 

 

Søndag ble det på ny en engelsk frokost før taxien kom for å kjøre oss til flyplassen og ta flyet tilbake til Stavanger.

Det var dette vi klarte å få med oss denne helgen, må nok tilbake en gang for å være litt mer kulturell å få tatt en tur inn i Edinburgh Castle også.

Edinburgh er en flott by som kan anbefales å reise til. Skottene er et flott folkeslag som er trivelige å slå av en prat med.

#ferie ##shopping #golf #Scotland # Edinburgh #Curch #Cathedral #Fishing #fly #flyfishing # holiday #Brittania #haymarket #Castle #Monument #fritid #tur #familie

 

 

USA, Florida. Orlando, Miami og cruise i Karibien


ORLANDO

     Hva med en tur til Orlando, Miami med en avslutning i Karibien med Royal Caribbean Cruise Line? Vi bestilte i god tid og reiste først til Orlando for å oppleve Disneyparkene og Universal Studio. USA er et fantastisk land å feriere i, der har de en infrastruktur som fungerer, når det er 6 felts vei inn til parkeringsplassene i parkene skulle du tro det var kaos ut igjen men den gang ei, det var ikke kaos i det hele tatt.

     Vi bestilte flybillett over med Lufthansa, her er det god plass for beina så lenge du ikke er alt for høy, benplassen er bedre her enn de fleste andre flyselskap jeg har reist med. Ungene synes også det var kjekt med egen TV-skjerm i sete foran så de kunne velge i flere filmer eller rett og slett spille dataspill.

     Å reise til Florida på sommeren er det flere som mener er feil tidspunkt pga at du risikerer både regn og vind i Juli måned, vi var gjerne heldige men på dagtid var det masse sol og litt regnbyger på kvelden, men det var bare en kraftig skyll så var det over.

     Når du reiser til USA har du IKKE mye klær med deg, kun det mest nødvendige. Kjøper du f,eks. Levi`s 501 på en Outlet koster den ca kr 150,- og det er billig i forhold til Norge. Mange merkevarer som koster en brøkdel i forhold til Norge.

Her er utsikten vi hadde på hotellet i Orlando, herlig å kunne ta seg en dukkert etter en lang dag i parkene eller etter handel på Outlet som ikke var så langt unna hotellet. Dette hotellet lå 5 min kjøring med byuss fra Disney`s Magic Kingdom og 20 min fra Universal Studio. Bussene gikk hver dag fra hotellet flere ganger, greit å bestille plass.

Vi bodde på Holiday Inn Resort Orlando - Lake Buena Vista

http://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/orlando/disbv/hoteldetail?qRef=sr&qFRA=1&qDest=Lake+Buena+Vista%2C+FL%2C+United+States&qRpn=1&qChld=0&qSrt=sBR&qSHp=1&qSmP=3&qGRM=0&qRms=1&qRRSrt=rt&srb_u=1&qRpp=10&qAdlt=1&qPSt=0&qBrs=6c.hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv&qWch=0&icdv=99585124

 

Eventyret begynner!

Selvfølgelig måtte vi innom Hard Rock Cafe Orlando.

Denne Hard Rock ligger like utenfor portene til Universal Studio Orlando.

http://www.hardrock.com/cafes/orlando/

Her fra inngangen til Universal.

Det sto noen skikkelige biler utenfor som ungene satte pris på.Det er mange spektakulære Berg & Dalbaner i Universal Studio og Adventure Island

https://www.universalorlando.com

Her fra en Ride i Jurassic Park

Når du blir sulten, hvorfor ikke stikke innom hos Blondie og ta et Dagobert smørbrød.

Harry Potter åpnet 5 dager før vi kom, men her noen bilder fra byen ble det jo.

       

                             Snø på taket selv i 30 varmegrader.                                         Hogwarts Express.

Hollywood Rip Ride Rockit, måtte selvfølgelig jeg og vår datter prøve, hun var ikke mer enn 11 år når vi prøvde denne. Til og med jeg måtte brøle når vi rullet over toppen og for nedover før det ble et par looper.

Litt senere måtte vi også ta oss en runde i Duelling Dragon, hvor du henger under skinnene. Det var ganske spektakulært i loopene.

           

Flere kjendiser traff vi på, her Hakke Hakkespett                         Traff også på Alex og vennene fra Madagaskar

            

Haisommer blir det ikke slutt på, store hai her i parken                Her blir vi angrepet på runden med båt i haiens rike, den klarte også å bite i ripa, men vi kom oss unna.


  

Etter å ha unnagjort 2 dager i Universal hadde vi 2 dager på å kommer gjennom  Disneyparkene. Vi startet i The Magic Kingdom, dette er nok den kjekkeste parken, kanskje fordi det er derfra vi har sett mest fra selv på TV. Det er greit å komme fra morgenen av siden det starter med paradeoppvisning rett etter åpning og avsluttes med et fantastisk fyrverkeri over Askepottslottet hver en eneste kveld, det må bare oppleves.

Disney Parks er flere parker som ligger i nærheten av hverandre, det går busser til alle parkene men også en monorail som tar deg enkelt mellom dem.

Parkene er The Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot og Hollywood Studios.

Kunne brukt en dag ekstra for å komme gjennom eller sløyfet Animal Kingdom.

https://disneyworld.disney.go.com/destinations/magic-kingdom/

 

 

 

  

Dette er hva som møtte oss i det samme vi kom inn i parken Magic Kingdom en halv time etter åpning.

 

Det er mange kjente karakter som møter deg i paraden.

 

 

 

Her er vi på besøk inne i Mikke`s hus, dette er selvfølgelig fra soverommet.

Ungene fikk se Pluto`s hundehus ute i gården og fikk fotografere seg sammen med Mikke og Minni.

Like ved Mikke`s hus går det et tog rundt hele parken som anbefales så dere kan få sette alt, det er flere stasjoner det er mulig å gå av på dette toget.

Her er det tatt bildet av inngangen til parken, vi tok båten over vannet inn, det var mulig å spasere rundt også eller ta tog.

 Dette er selvfølgelig Askepottslottet som er kjent fra alle Disneyfilmene.

Her er Askepottslottet som vi kjenner fra alle Disneyfilmene

 

 

Om kvelden har de lyssetting som får slottet til å skiftet til mange forskjellige farger, dette er en av dem.

 

Når du først går rundt og ser på alt kan det være greit å ta en tur med Liberty Belle, det er en gammel steambåt som tar runden rundt.

 

Rett før fyrverkeriet har de avslutningsparade med mye lys, uten om disse var det både drager og Big Ben som kom gliende forbi. 

 

Epcot

https://disneyworld.disney.go.com/attractions/epcot/

Dette er var også en flott park, inni den kjente kula gikk det en sammenhengene bane som tok deg gjennom all slags epoker, hele kula er det Siemens som har sponset i sin tid.

Noen av de andre attraksjonene vi besøkte var Soarin som tok deg meg i en 4D versjon gjennom California, var også innom Mission Space og prøvde Rocket to the red Planet.

Ellers var vi innom noen av landene sine stander og selvfølgelig var vi innom den norske standen, her hadde vi håpet å få horn med ost og skinke med piffikrydder eller skoleboller, de hadde begge deler men var ikke som vi får dem i Norge.

Alle på standen snakker norsk så det er bare å slå av en prat med dem som arbeider der.

Alle som er norske kan ta Fast Track inngangen enten du har betalt for det eller ei, det er en av godene ved å være norsk her, du kan spare deg for 30-60 min kø på dette. Du kommer da inn og får egen båt gjennom Malstrømmen som avsluttes med en film som viser Norge fra sine beste steder.

 

 

 

Disney`s Hollywood Studio

https://disneyworld.disney.go.com/attractions/hollywood-studios/

Her er det utstillinger og attraksjoner fra flere av de mest kjente filmer.

Over har vi R2D2 fra Star Wars.

Det er show fra Indiana Jones, Muppet Show, etc.

For de om liker fart og spenning anbefales Hollywood Tower, har får du en heistur utenom det vanlige.

 

 

Lynet Mc Queen og Bill måtte vi jo hilse på når vi først var her.

 

Her er ungen på vei opp i kulissene for å se om det er noen hjemme.

 

 

Darth Vader på Jedi Training Academy

 

Sønnen vår sto i kø i et par timer for å få delta på Jedi Training Academy som ble avsluttet med en laserkamp mot selveste Darth Vader, når han hadde overvunnet ham kom det 2 stk kloner som han fikk jedet bort.

Academyet ble avsluttet med sertifikat på fullendt opplæring og godkjent Jedi.

Dette ble nok dagens og kanskje feriens største opplevelse som var vært å stå i kø for.

https://disneyworld.disney.go.com/destinations/

Disneyparkene anbefales for både små og store. Er det noe amerikanerne  kan så er det å lage parker, attraksjoner etc som setter seg på minnet for de aller fleste av oss enten du er ung eller gammel.

Alt er så stort "Over there" og det er sant.

Nå hadde vi vært i Orlando i 1,5 uker og tiden var kommet for å kjøre til Miami.

 

 

MIAMI

Noe av det første som møtte oss på vei inn mot Miami var Sun Life Stadium som er hjemmebanen til Miami Dolphins, Florida Marlins og Miami Hurricanes. Orange Bowl spilles også på dette stadionet.

 

Her starter vi på veien ut mot Miami Beach, veien har 8 felt i samme retning, når vi kom på toppen av brua kunne vi se ut over kakseboligene.

 

                  Her har vi kakseboligene.                                                                               Dette var utsikten vår fra terrassen på Best Western Atlantic Beach Resort

                                                                                                                                          Hotellet ligger helt ned til Miami Beach

                 http://book.bestwestern.com/bestwestern/US/FL/Miami-Beach-hotels/BEST-WESTERN-Atlantic-Beach-Resort/Hotel-Overview.do?propertyCode=10366

 

                Her er stranden rett nedenfor hotellet Miami PD syklet forbi hele tiden.          På kveldene var det alltid lyn og torden uti havet. 

 

EVERGLADES

 

                Her er vi på vei ut mot Everglades for å se på krokodiller.                               Mating av krokodiller på Everglades Alligator Farm

Dette er linken til parken 

http://www.everglades.com/

 

 

                Mens vi gikk runden i parken fikk vi beskjed om å holde avstand siden en alligator hadde kommet seg gjennom gjerdet, det ble raskt trukket etter halen inn igjen på rett side av gjerdet.

 

Her er skinnet av Grandpa som er den største alligatoren som har levd i parken.

 

Noen er tøffere enn andre.

  

Her svømte alligatorene rundt i sumpen som omkranset parken.

 

 

Sumpbåt med propell måtte selvfølgelig prøves, føreren kjørte rundt i sumpen og viste oss alligatorer.

De tok også 360 graders sving til passasjerenes store glede om de fremste ble ganske våte når vannet sprutet over dem. Et godt råd er å ikke sitte på første benk, satt selv på andre og fikk bare noen få dråper på oss.

 

MIAMI

 

Miami skyline

 

Var på sightseeing rundt i Miami og besøkte den Cubanske bydelen og besøkte da en Sigarfabrikk, her sitter innehaver på utsiden med en havannasigar i munnviken.

 

Flere utflukter å være med på Miami, enten fartsfylte eller roligere båtturer i havnebassenget.

Vi avsluttet med et besøk på Hard Rock Cafe Miami selvfølgelig før vi tok taxi tilbake til hotellet.

 

  Dette huset ble brukt i Al Capone

                                                                             

Her ligger cruiseskipet  vårt til kai.

CRUISE MED LIBERTY of the SEAS

 

Dette var vårt første cruise, utvendig balkonlugar på dekk 8. Cruiset ble bestilt via http://www.carica.no/, du kan også bestille selv via http://www.royalcaribbean.no/

På dette skipet var det norsk kaptein som ønsket velkommen alle gjestene.

Skipets rute var Miami til Labadee på Haiti, videre til Ocho Ríos på Jamaica, Cayman Island og Cozumel i Mexico før det returnert til Miami 7 dager senere.

Her om bord var det alt du kan tenke deg, se link og velg Freedom Class http://www.royalcaribbean.com/findacruise/ships/home.do?cS=NAVBAR&pnav=1&snav=5 

Om bord her kan du bade, trimme, klatre, spille golf, gå på skjøter, surfe og mye mer.


 

LABADEE

Labadee eies og drives av Royal Caribbean.

Her gjorde vi det enkelt og spaserte bare bort på stranden og la oss ned og slikket sol, badet og slappet av.

Noen innfødte hadde tillatelse til å selge souvenirer fra noen boder her.

Du kan ellers betale for å leke i badeskliene, henge i wire fra en høyde mens du sklir ned mot stranden.

 

 
 

 

 

Hver dag fikk vi ny figur laget av håndkle på lugaren.

Ocho Ríos på Jamaica

 

Her tok vi oss igjen ut på egenhånd. Dagen startet med at vi spaserte bort på en lukket strand rett innenfor skipet. Det kom noen innfødte bort og lurte på om vi ønsket noe, de fikk med seg noen penger og handlet drikke til både unge og voksne. Litt senere ble vi med de samme ut på tur i en glassbunnbåt hvor de viste oss James Bond Piren og flere andre steder.


 

Utsikt over havnen

  

Her er huset som ble brukt i James Bond, Goldeneye.

 

Her ser vi inn på en av attraksjonene du kan være med på fra skipet: Bekkevandring.

Det var denne stranden vi lå på og båten i midten som tok oss på omvisning.

 

Om bord igjen på skipet ble det tid til litt golf mellom havnene.

 

Her er en av de andre tingene du kan gjøre om bord: Klatre i skorsteinen

 

CAYMAN ISLAND

 

På denne karibiske øyen bor det ikke så mange mennesker (ca 58 000), men det er et skatteparadis så det er var 365 banker når vi var på besøk. 

                Jolly Roger hører selvfølgelig med.                                                                  Gatebildet på Cayman Island

 

Her er vi på Seven Mile Beach, den er en av karibbiens vakreste strender, sanden blir ikke varm siden det er korallsand. Fikk snorklet litt her og sett på fargerike flotte fisker. De var både gule og blå som Dory i Nemo blant annet.

Igjen tok vi oss ut på egenhånd.

 

Her en liten skapning som kom på besøk i et tre rett bak oss.


Liberty of the Seas  nærmest som ligger rett utenfor Seven Mile Beach

  

Om bord var det fullt mulig å surfe på Flowrider

For de minste er det H2O land

 

COZUMEL

 

På denne øya rett utenfor Mexicos fastland tok vi oss også ut på egenhånd, vi hadde kjentfolk som hadde vært her tidligere som ga oss råd. Vi bare kom oss raskt i land og hoppet inn i en taxi og sa "drive to the dolphins". Kort tid etter var vi fremme lenge før alle cruisepassasjerene kom og fikk kjøpt billetter og ble ledet uti til delfinene.

 

Tydelig at vi var kommet til Mexico

 

Her fikk vi kysse delfinen

 

Alle fikk seg en runde i vannet med delfinene slik som her at vi holdt oss etter finnene, de kom også opp bak deg og skjøv deg i stor fart fremover med snuten mot hælen vår.

Her takker delfinen for seg mens den slår seg bakover med halen. Fantastisk flotte dyr som burde få leve i det fri, men veldig kjekt og minnerikt å få oppleve dem på kloss hold som dette.

Alle ble fotografert og filmet mens vi var uti med dem og fikk da kjøpt filmen og tatt med hjem.

 

Her fra området rundt delfinene hvor vi kunne slappe av litt før vi gikk videre til sjøløveshow.

 

Her fikk ungene komme opp på scenen og være med i showet også.

LIBERTY of the SEAS
 

Her er litt bilder fra Liberty of the Seas, hvordan det ser ut om bord, til venstre ses handelgata på dekk 5  og noen av de innvendige lugarene, til høyre er innvendige ballkonger på hvert dekk utenfor heisene.

 

Handlagata og dekkoversikt
 

Brua skifter farge om kvelden. Ellers er det trappen opp mellom dekkene.

 

Foajeen om bord, samt tavla som viser hvor mye gevinst som er betalt ut fra Casino Royale slot machines på cruiset. Lurer på hvor mye de har tatt inn?

Inngangen til teateret om bord.

 

 

Avslutningsparade

  

Flere av besetningen er med på paraden

 

De er mange forskjellige kostymer

 

 

Det var alt fra denne ferien.

Her om bord er det noe for alle.

Ungen har klubber å være i med egen aktivitetsledere hvor de får spille på maskinene i spillerommene, de har brettspill, oppgaver de skal løse rundt på skipet og får mange nye venner rundt om i verden.

For de voksne er det solliv, Casino, barer og mye mer.

Et cruise er definitivt ikke bare for gamle mennesker.

#ferie #rccl #carica #cruise #usa #florida #Orlando #Miami #Everglades #fritid #delfin #Haiti #jamaica #caymanisland #Cozumel #klatre #surfe #bade #show #Casino #ship #libertyoftheseas #royalcaribbean #Disney #universalpicture #hardrockcafe #shopping #golf #jamesbond #havanna #alligator #darthvader #starwars #rollercoaster #Thunder #harrypotter
  

 

   


 

 

    

Kor blei bussen av?

Kor blei bussen av? E d ikkje kollektivtransport politikarane satse på? Mange av oss som bor i Tananger har fått mye dårligare tilbud ittepå at bussen begynte å kjøra på den flotte bussveien rundt Jåsund.
Koffor kjøre bussen der? For å spara 3 min t byen siden det foreløpigt nesten ikkje bor folk langs den rutå? Normalt når eg tog bussen før, for eg har slutta me d, kjøre bil eg, komme fortare fram å sleppe å gå så langt t busstoppet.
Normalt når eg tog bussen av og t så kom ann 20 min forsinka, glimrande, nå har bussen slutta å kjøra rondt Tananger ring og, glimrande. Ska de (fylkespolitikarane) få folk t å ta buss, då må bussen gå der d bor folk.
Klart me ska vêr med å kjøra kollektivt når det bler et bra kollektivtilbud for de fleste og ikkje bare for någen få udvalgte, eller heldige. Ska eg ta buss t jobb i dag tar d det 10 min å gå t nærmaste busstopp, 30 min på buss t byen, så ska eg bytta og venta på neste buss i 10 min, før eg ska sida på 10 min t ud t Strømsbrunå sånn ca., totalt 1t. Bilen Brugge 17 min på same strekningen, tror eg sko sykla fortare og hvis eg komme litt i form. Ka tror dokk eg velge? Står vanligvis opp 0530 når eg kjøre bil, tror ikkje det bler buss på meg nei før opplegget bler bedre i distriktet.
Bussane må gå oftare, punktligare og raskare og ikkje minst rondt Tananger ring og i hvertfall aen kver buss sånn at me kan velge å gå langt eller kort.
Før i tiå va det någe så hette "kun avstigning" itte Madlakrossen. Buss nr 9 burde hatt "kun avstigning" itte Kiwi i Kvernavigå sånn at skoleelevar og arbeidare kan korrespondera t Randaberg. Buss nr 3 burde få "kun avstigning" itte Madlakrossen. I dag slosst 4-5 bussar om å plukka opp passasjerar itte Madlakrossen, de så bor der har et kollektivtilbud så fungere, me andre sidde å irritere oss øve adle stoppå innover t byen. Konne spart mye ti på disse forslagå, då hadde nok og någen andre begynt å ta buss, til å med meg sjøl hvis reisetiå konne kortast ner med 15-20 min på strekningen.
Nå e d planlagt nye bomring, får håba at adle ekstrakronene kan gå t bedre busstilbud då, alt trenge ikkje gå t bussvei, gang og sykkelsti. Det må gis någen ekstra kroner så Kolumbus kan setta flærne bussar inn i rutå vår.
Men, me så bor litt utforbi byen må nok venta te trippelsporet i mydlå Stavanger og Sandes e komt på plass. Bybaneforkjemparane har jo ikkje gitt opp håbe ennå.
Hører at sagen om bussen rondt Tananger ring ikkje e oppgidde den heller ennå, det e bare å stå på og kjempa for rettighedene våre.
Akk ja, i mydlåtiå får me smør oss med tolmodighed å klaga videre, kanskje det ein gang komme ein politikar fra Tananger inn i fylkeskommunen så kan påvirka så Kolumbus lage bedre tilbud for oss og.

#buss #kollektivtransport #rfk #rogalandfylkeskommune #bompenger

Fiskesesongen 2014

Her fra fisketur i Frafjord. Måtte ha en liten pause og hva er da bedre enn en tur opp i Månafossen.

Dette ble min største i år, en laks på 4,0 kg. Ikke den blankeste nei men god når den er røykt. Det ble ellers ei svidde på rett under kilo med hjem i bagasjen også.

 

Her fra Sokndalselva, en dag med god vannføring. Denne helga ble det 3 stk Svidder på rett rundt kiloet. Kånå fekk ei Svidda på 2,8 kg tidligere i sesongen her så sånn sett ble vår laksesesong OK i et år hvor det ellers var lite fangst i distriktet mot normalen.

Normalt er vi 3 stk kompiser som har oss noen fisketurer sammen i løpet av sesongen i år ble det dessverre ingen. Får håpe at neste år kan bli bedre med et par sosiale fisketurer med overnatting i Bjerkreim. Litt rødvin og grillet fisk på kvelden, det er skikkelig rekreasjon det. :-)

Nå ser vi bare frem til neste sesong i 2015, i mellomtiden må det bindes nye fluer.

#laks #fiske #laksefiske #fritid #hverdag #tur #frajord #sokndal #elv


Fiskesesongen 2013Stolt fisker med laks på 8,6 kg tatt  på selvbundet flue.

#laks #Bjerkreim #Frafjord #Dirdal #Sokna

Fiskesesong slutt

September er over og det er fiskesesongen også.

Resultat: 1 stk Laks og 4 svidder.

Må jo si at det var bedre enn i fjor når jeg ikke fikk en eneste.

Dessverre for min bedre halvdel så fikk hun 0 fisk i år.

Bjerkreimsvassdraget September

Jaaa! Da var min første og siste  laks landet for i år. Akkurat 3 kg.

Den ble prøvd løftet rett opp en halv meter høy kant, trodde ikke den var Laks men feilbedømte størrelsen i mørket.

Den ble tatt på 32gr Møresild på stor vannføring.


 

Sokna slutten av August

Så var svidde nummer 4 på land, 1,3 kg

Sokna i August

Det var veldig mye vann i elva så og si hele sesongen, steder hvor vi vanligvis kan gå på joggesko var det bare så vidt at vadebuksa var god nok, manglet ikke mer enn 5-10 cm før det kunne runnet oppi. Brukte mye gummibåt denne sesongen for å komme til de beste fiskeplassene.

Her kan vi vanligvis gå på joggesko

Gummibåt må brukes for å komme ut på holmen, kunne ikke vade på den en gang.

Fotlandsvannet 23.08

Dette ble min tredje på i år, 1,3 kg


Her er nummer 2 for året på land, 1,5 kg


Fiskekompisens Laks på 3,7kg

På tur med fiskekompis Rolli i Fotlandsvannet . Vi gledet oss veldig og kjørte hjemmefra ca. 0345 og var klar til å starte fiske kl 0500. Det var enda mørkt og det hoppet mye fisk uti kunne vi høre.
Ute i båten fant en god plass og kastet uti men fikk ikke noe.
Det kom en båt til nedover, han fikk fisk på et av de første kastene.
Litt senere rodde vi lenger nedover og va 1200 fikk Rolli sin laks på 3,7 kg, en halv time senere fikk jeg en svidde på 1,5 kg.
Etter en middag nede på Tengs tok vi turen utpå igjen og dagen ble avsluttet med at jeg fikk ei blank svidde på 1,4 kg.
Kjempetur som ble fantastisk side vi begge fikk fisk.

Fiske den 31.07.2012

I dag ble et par kraftige tilslag på Møresilda uten at det ble fast fisk.

Runde to nedi elva endte opp i 22 gr Møresild i langefingeren og påfølgende 2,5 timer på Egersund legevakt for å få den ut igjen.

Heldigvis var sykepleieren flott så tiden gikk greit allikevel.

I morgen er det på an igjen.

Årets første!Itte å ha mista ein på ca 1,5 kg i går og kånå så mista ein i dag på någenlunne same størrelse i dag så va det deiligt å få i svidde på 1,9 kg opp på land.

Den blei tatt i Sokndalselvå på Møresild 22 gr., ca kl 2130, 7 stk lakselus i stadige 2. Speilblanke.

Ka ska me sei ? Då e me i gang!

Åpningsdøgn Bjerkreim 15/06

Sånn kan det gå.............

OBS! Bildet er konstruert.

Årets sesong startet i Bjerkreimselva sone 1 sammen med fiskekompisen.

Lite vann, men et par bokser Lervig og litt rødvin så koste vi oss allikevel.

Det ble ingen fisk på lav vannstand, men det viktige var å starte sesongen.

 

Stavanger Arbeiderparti

Bråk, bråk, bråk. Er jaggu glad jeg ikke bor i den kommunen, ordførerkandidaten politianmeldt for ærekrenkelse. Nå skal de vel rase på partibarometeret for Stavanger.

Ja, ja, det må vel være med Arbeiderpartiordføreren som ble tatt for sex med mindreårige, hva skjedde der ? Ble vel dysset ned som det pleier.

Det holdes mer varmt at Frp sin ordførerkandidat kom ut av skapet etter litt filming her og der. Etter min mening er sex med mindreårige verre, men tror ikke det gjelder hvis det er en AP politiker.

Må si at i bunn og grunn har Storberget gjort en grei jobb og hadde Jonas Gar Støre vært statsminister så hadde AP antagelig vært store, men de liker godt han som sitter i dag og da blir de bare små og synker vel enda mer siden han er tatt for å være løgner eller kansje det er greit det også.

De e herlige, e de ikkje?

4 felt til Kristiansand

Nå vil Magnhild ha 4 felts motorvei til Kristiansand, det vil eg og! Hallgeir Langeland vil sikkert ha 6 felt ( 2 for buss og 1 et for tog i kver retning), de så bor utforbi bygrensen må sikkert sykla et par mil fo å få lov te å ta bussen te  Kristiansand. Ska du f.eks. på ferie i Danmark må du nå senda bilen med godstog te Kristiansand for å spara naturen for Co2 og litt eksos.

Ikkje vil Hallgeir ha Ryfast heller, eg syns det e fint med ein tunnel te Solbakk eg, kortare vei te Årdalselvå hvis eg vil inn der å fiska samen med fiskekompisane mine. Fint i Årdal på Bøen-strekket.

De kan sei ka de vil der inne på Strandalandet, folkeavsteming eller ikkje, ska byasane og ha folkeavstemning ? Det kan jo ver at de har hytta på den siå eller konne tenkt seg ei, å då e det fint med tunnel te Solbakk ?

Enige eller ?

Linker til andre musikksider

Status Quo:

Quo Documentary 2012

Quo are currently filming their first ever cinematic documentary with Emmy nominated director Alan G Parker. Provisionally entitled 'Hello Quo!', the production is planned for release in the autumn of 2012.

http://www.statusquo.co.uk/

Caroline http://www.youtube.com/watch?v=UFAmbHSTKgM

Dire Straits:

Brothers in arms http://www.youtube.com/watch?v=kd9TlGDZGkI

Sultans of swing http://www.youtube.com/watch?v=h0ffIJ7ZO4U&feature=relmfu

Trick Dazy:

http://www.youtube.com/watch?v=gQURImE3tp0

Arbeiderpartiet klarte det igjen

Ikke nok med at de rakker ned på homofile FRPère og FRP-politikere som tar seg en tur innom et horehus, det blir mat av sånn for AP.

Hva skjedde? Jo da, en AP-ordfører driver sexuell omgang med mindreårige! Vet ikke hva som er verst jeg men jaggu ble det rolig i frontalangrepene med "fiende nr 1" FRP. De innså vel at de ikke er bedre enn andre de heller.

Og så var det all denne maktsyken da, tenke dere til at AP/FRP inngår samarbeid i et par kommuner for å få makt, bruga ved spørr du meg! Fiender holder seg hver for seg og ikke sammen, tross alt to helt forskjellige politikker de driver. MAKT skaper venner ?

Og nå skjer det som alltid, når avgifter fjernes kommer de for tilbake for å ta igjen med renter når det gjelder AP. Først satte de ned avgift på dieselbiler for å få folk til å kjøre det i stedet for bensin, Ola Donk tror på løgnene som vanlig og går fem på. Jeg uttrykte umiddelbart at nå går dieselprisen opp, riktig noen måneder senere steig den ganske raskt med en krone literen så den ble lik bensinprisen (jada, har sunket igjen).

Og så skjer det igjen som vanlig med AP, nå skal dieselbilen stige med flere tusen kroner igjen. Hva sier Ola Donk ? Ingenting, bare betaler og godtar som vanlig.

E jaggu glad eg bor i Sola Kommune, ingen AP-politikk får ødelegga her. Her e godt å bo uden eiendomskatt og rimelige kommunale avgifter i forhold te andre nabokommunar, å aligavel e me ein rige kommune så går godt.

De fleste så begynne på skolen får symmeopplering fra fyste klasse av, flinke lerare så har et fantastisk forhold te både elevar å foreldre.

Litt kan me nok sutra for me og, men det kan ikkje ver møje i forhold te nabokommunane.

London 10-14 Oktober 2011

Det ble en fantastisk opplevelse i London siden det var filmfestival der så var vi så heldige å treffe et par kjendiser, Morgan Freeman stilte velvillig opp for fotografering.

Bruce Willis klarte vi bare å knipse i forbifarten. 

Ellers ble det selvfølgelig tid til annen sightseeing også som å besøke Big Ben, London Eye, Westminster, Tower Bridge, Harrods etc.

Big Ben sett fra London Eye

 

 

 

London Eye sett fra Westminster

 Tower Bridge

 


Paul Mc Cartney`s fiolin som henger på Hard Rock Cafe London

Litt andre Beatles effekter som er utstilt på Hard Rock Cafe

Fiskesesongen 2011

 

Årets laksesesong er min dårligste noensinne, ikke en eneste fisk tatt på land.

 

Fikk en liten i Bjerkreim på 6-700 gr. som ble sluppet fint uti igjen når jeg var på tur med fiskekompisene Rolli og Harald.

 

Ellers mistet jeg en laks på 5-6 kg i Sokndal den 10.09 etter 3-4min kjøring, så den har da vært på.

 

Men oppturen ble Linda`s laks på 8,8kg tatt i Sokndal fredag 16.09 kl 8 min over 8 om kvelden.

 

 

 Her er Linda med sin 8,8kg, lengde 97cm, høyde 21 cm.

 Stolt kone!

Var ikke denne flott ? Når jeg ikke hadde egen fangst å legge inn får jeg legge inn Linda`s.

 

E eg misunnelige? Ja, må innrømma litt :-).

 

Makkefiskestilen

Her er et godt eksempel på makkefiske, denne personen har tydelig utført denne stilen i flere år, som han har lært av kompisen. 

 

Les mer i arkivet » Desember 2014 » November 2014 » Oktober 2014
hits